Hakkımızda

ArabeskinSesi Radysu * Toplumsal sorumluluk taşıyan ve sorumluluğunu yerine getiren bir yayın kuruluşudur. * İnsan haklarına saygılıdır, her türlü terör, şiddet, işkence, fanatizm, ırkçılık ve sömürünün karşısındadır. * Dini, ahlâki ve manevi değerlere saygılıdır. * Milli kültüre, toplumun bilim ve sanat varlığına katkıda bulunmayı esas alır; Türkçeyi doğru ve dil bilincini geliştirici bir biçimde kullanır. * Yayınlarında Türkiyenin bütünlüğünü ve ülke menfaatlerini gözetir. * Eşitlik ve adaletten yanadır; zulmün her türlüsünü reddeder. * Hukukun üstünlüğünü esas alır; özgürlük ve çokseslilikten yanadır. * Demokrasiyi insanlık aleminin ortak değerlerinden biri olarak kabul eder. * Ekonomik bağımsızlığını, toplumsal sorumluluğunu yerine getirmenin vazgeçilmez şartı olarak görür. * Emeğe saygılıdır; çalışanları arasındaki ilişkiler karşılıklı güven ve sorumluluk esasına göre yürütülür. * Kurumsal rekabet bilinci içinde sürekli gelişmeyi ve toplam kaliteyi hedefler. Statükoculuğu reddeder. * Yayınlarında, evrensel yayıncılık ilkelerinden yana "taraftır".

 

Türkiyen'in En Koyu Arabesk Radyosu 

www.Arabeskinsesi.com